ІНТЕРАКТИВНИЙ ТЕСТ ОСВЕСТРІ

Опитувальник Освестрі застосовується при хронічних і рецидивуючих болях в спині. Він заповнюється пацієнтом і дає можливість в балах оцінити вплив болю на самообслуговування, сон, суспільне життя, ходьбу, пересування в просторі, здатність піднімати тяжкості, які тривалий час стояти і сидіти. Опитувальник представлений 10 розділами, по 6 пунктів в кожному. Хворому пропонується відзначити в кожному розділі тільки один пункт, який найбільш точно відображає його стан на момент обстеження. Лікар в залежності від порядкового номера розділу (1,2,3,4,5,6) проставляє бали (0,1,2,3,4,5). Індекс відповідей (ODI) дорівнює сумі балів 10 відповідей, умновенной на 2:

ODI = (_____) x 2 = ____ %.

Максимальна кількість балів досягається 50, а максимальний дорівнює 100.

1 - Інтенсивність болю
2 - Самообслуговування (умивання, одягання і т.д.)
3 — Піднімання ваги
4 — Ходьба
5 — Положення сидячи
6 — Положення стоячи
7 — Сон
8 — Сексуальне життя
9 — Публічне життя
10 — Переміщення